CBFEWS

29 Nov 2021 CBFEWS
तराईमा बाढीबाट हुने क्षति घटाउने कीफायती उपायः समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली

विगत वर्षहरुमा झैं यो वर्ष पनि देशभरी र खास गरी तराईमा विध्वंशकारी बाढी भोग्नु पर्‍यो। तीनमहिनाको अवधिमा मनसुनले ल्याएको प्रकोपका ...

Community-operated warnings: Way to minimise flood damage

Local management of CBFEWS can be highly advantageous: the whole community may be involved, ...